Vložit firmu zdarma

Požární ochrana

Pavel Veselý 97 %

Podmokelská 239/40, Děčín - Děčín IV-Podmokly, 40502

Nabízíme komplexní řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vč. koordinátora BOZP na stavbách a požární ochrany, které uvolní ruce managmentu firmy i živnostníkovi pro jejich podnikání. Rovněž provádím periodické kontroly požárně bezpečenostních zařízení a zajišťuji rovněž revize přenosných hasících přístrojů a systémů pro zásobování požární vodou.

HTB - Požární ochrana a.s. 91 %

Nádražní 3113/128, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200

Naše společnost zajišťuje komplexní služby v PO i BOZP, což zahrnuje zpracování dokumentace a technických zpráv, poradenskou činnost v určování počtu a druhů hasicích přístrojů, analýzu rizik, školení a odbornou přípravu, dokumentaci o protivýbuchové prevenci, služby koordinátora staveb, preventivní kontroly osobou odborně způsobilou, hmotné dodávky věcných prostředků požární ochrany.

SVAR-TEST-CZ, s.r.o. 75 %

Na Kamenci 2053/6, Ostrava - Slezská Ostrava, 71000

Provozujeme svářečskou školu. Nabízíme základní i úřední kurzy dle ČSN EN ISO 9606-1 ve všech metodách. Provádíme kurzy svářečů v řezání kyslíkem či plazmou nebo letování a podobně. Nabízíme i služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Poskytujeme svářečské práce na zakázku.

Požární ochrana 75 %

Pinkavova 235/16, Ostrava - Kunčice, 71900

Naše firma je zaměřena zejména na oblast požární ochrany. S ohledem na dlouholeté zkušenosti v oboru od roku 1978 klademe důraz na odbornost, kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb. Vedeni snahou zajistit svým odběratelům komplexní služby v oboru požární ochana úzce spolupracujeme s mnoha odborníky s výzkumnými ústavy, vědeckými pracovišti, státními i jinými orgány a mnoha dalšími společnostmi, jejichž činnost se dotýká tohoto oboru.

Kadlíček alarmy 75 %

Za Humny 1050/7, Opava - Kateřinky, 74705

Provádíme návrhy, nabídky, konzultace, instalace zabezpečovacích systémů, kamerových systémů, EPS, počítačových sítí a domácích telefonů. Dále nabízíme kontroly a revize zabezpečovacích systémů. Máme dlouholeté zkušenosti v tomto oboru.

Hušek Vladimír - bezpečnost práce 75 %

Hansmannova 485/16, Brno - Černá Pole, 61300

Naší prioritou je spokojený zákazník a proto dbáme na vysoce profesionální přístup. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby. K dispozici je Vám vždy plně vyškolený personál. Preferujeme individuální přístup a proto se plně orientujeme na potřeby a požadavky každého zákazníka.