Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. 75 %

Sadová 362, Klatovy - Klatovy IV, 33901

Pro občany města Klatov a integrovaných obcí zajišťujeme provoz sběrného dvora. Spravujeme skládku ve Štěpánovicích. Ve sběrném dvoře lze odložit papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, kovové obaly, kompozitní obaly, skleněné obaly, cihly, beton, hliník, olovo, cín a jiné.

www.klatovynet.cz/ohk 376 312 034

Nehlsen Třinec, s.r.o. 75 %

Jablunkovská 392, Třinec, 73961

Provádíme služby, které rozšiřují komplexní služby při nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a třídění využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kompostování bioodpadů. Neustále snaží o maximální zkvalitňování svých služeb poskytovaných zákazníkům nebo partnerům.

https://www.nehlsen.cz 558 334 772

A-Ekology s.r.o. 30 %

K cihelně 313/41, Praha - Satalice, 19015

www.aekology.cz/ 724 362 386 

LUING, spol. s r. o. - %

Marxova 372/6, Havířov - Město, 73601

595 134 300 

JiTa - ECO s.r.o. - %

V pařezinách 593, Praha - Dolní Počernice, 19012

www.jita-energo.cz 773 588 420